Doktorantide seminar 19.02.2016PÄEVAKAVA (TIMETABLE):
Kellaaeg(time) Ettekanne/tegevus (presentation/action)
9:45-10:00 Kogunemine ja hommikukohv
10:00-10:05 Sissejuhatus/Introduction, Argo Rosin/Arvo Oorn
10.05-10.15 Ragnar Nurkse School's research topics, Veiko Lember (L)
10.15-10.35 Estonian energy sector value chains and socio-economic effects (Eesti
energeetika väärtusahelate uuringust ja energiapoliitikate sotsiaalmajaduslikest
mõjudest), Piret Tõnurist (P)
10.35-10.45 Identification of a Ground Source Heat Pump, Ahmet Köse (L)
10.45-10.55 Modelling and Control of an Industrial Water Boiler System in District Heat
Plant, Vitali Vansovitš (L)
10.55-11.05 DSM based on user behavioural pattern, Sambeet Mishra (L)
11.05-11.15 Implementation of Balmorel model, Hardi Koduvere (L)
11.15-11.25 Required Competences in Demand Side Management, Raivo Melsas (L)
11.30-12.00 Ümarlaud / Roundtable, modereerib Piret Tõnurist/Argo Rosin
12:00-13:00 LÕUNA/LUNCH
13.00-13.10 Eleringi elekter- ja gaasitranspordi uuring, Ivo Palu (L)
13.10-13.30 Smart city and smart energy: research at the FinEst Twins CoE (Tark linn ja
energia: plaanitav uurimistöö FinEst Twinsi keskuses), Ralf-Martin Soe/Robert
Krimmer (P)
13.30-13.40 Tänavavalgustus, linnaliikluse turvalisus ja võimalikud sotsiaalmajanduslikud
mõjud, Toivo Varjas (L)
13.40-13.50 LED valgusti fotostuudiole, Raido Liiksmann (L)
13.50-14.00 Energiatarbimise tark juhtimine, sotsiaalmajanduslik motiveeritus ja
meetmed selle tõstmiseks, Argo Rosin (L)
14.00-14.10 Keskkonnamõju hindamine maavarade kaevandamisel, sellega kaasnev
avalikkuse huvi ning sotsioloogiliste probleemide võimalikud
harmoniseerimise viisid, Mall Orru (L)
14.15-15.00 Ümarlaud, modereerib Argo Rosin/Piret Tõnurist
15.00 Kokkuvõte päevast ja soovijatele laborite külastus energeetikateaduskonnas 


From Doktorantuuriseminar, 19.02.2016

Mäeinstituudi lõpusirgel olevad doktorandid:

Doktoriöö kaitsmine Aalto Ülokoolis

Soome ja Eesti koostöös toimus Aalto ülikoolis doktoriöö kaitsmine.

Meetodi rakendusnäide teostati Kittilä kullakaevanduse andmetel.

Juhendaja: Mikael Rinne

Oponent: Ingo Valgma

From Doktoritöö kaitsmine, 09.10.2015
http://mi.ttu.ee/doktorandid/

Energia- ja geotehnika doktorikool II -- Doctoral School of Energy and Geotechnology II > Conferences > Pärnu 2015 > Publications

Energia- ja geotehnika doktorikool II -- Doctoral School of Energy and Geotechnology II > Conferences > Pärnu 2015 > Publications:

EUExImp nädal Mäeinstituudis
Mäeinstituut- geotehnoloogia, koolitus, teadustöö, projekteerimine, teenused ja litsentsid
Kaevandamine ja geoloogia

EURODOC

Eurodoc -  European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers

Koondab endasse organisatsioone, kes on seotud noorteadlaste tegemistega ning esindab nende huve suhtluses Euroopa Komisjoniga.

Eestist esindab Eurodocis TalveAkadeemia

Tegevusvaldkonnad ja põhiülesanded:
1. mõjutada ja toetada riiklike poliitikate elluviimist kõrghariduse ja teaduse valdkonnas;
2. soodustada magistrantide, doktorantide ja noorteadlaste kaasamist ühiskondlikult olulistesse aruteludesse ning otsustusprotsessidesse;
3. tõsta koostöös ülikoolidega doktoriõppe kvaliteeti ja efektiivsust;
4. suunata ja toetada noorteadlaste isiklikku ja erialast arengut;
5. populariseerida teadlaskarjääri koolinoorte hulgas;
6. esindada ja kaitsta Eesti doktorantide ja noorteadlaste huvisid Euroopa doktorantide ja noorteadlaste nõukogus (EURODOC).

Delegaat Eurodoci juures on Mäeinstituudist PhD Veiko Karu, alates 2009 aastast.

Lisainformatsioon:
Veiko Karu, veiko.karu@ttu.ee
EURODOC – http://eurodoc.net/
Eurodoci tegevused Eestis

--
http://mi.ttu.ee/doktorandid/
http://mi.ttu.ee/doktorikool/

Energia- ja geotehnika doktoriõppekava

OKM_OPPEKAVA_WEB:TTÜ õppekava koodAAED02
HTMi õppekava kood2101
õppekavaversiooni koodAAED02/09
teaduskond/kolledž | õppekava juhtA - energeetikateaduskond | Juhan Valtin
nimetus e.k.Energia- ja geotehnika
nimetus i.k.Power Engineering and Geotechnology
õppetöö keeleesti keel, inglise keel
õppetasedoktoriõpe
maht (EAP)240
õppekavagrupptehnika, tootmine ja tehnoloogia
õppevaldkondtehnika, tootmine ja ehitus
õppesuundtehnikaalad
täistasuline õppekavaei
nominaalne õppeaeg (semestrites)8
juurdepääsu tingimusedMagistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Vastavalt TTÜ vastuvõtutingimustele.
antavad kraadidfilosoofiadoktor (elektriajamid ja jõuelektroonika), filosoofiadoktor (elektroenergeetika), filosoofiadoktor (elektrotehnika alused ja elektrimasinad), filosoofiadoktor (energia- ja geotehnika), filosoofiadoktor (geotehnoloogia)
õppe läbiviimise õiguse andmine õppekavagrupisõppe läbiviimise õigus
õppe läbiviimise õiguse andmise kehtivuskuupäevtähtajatu
õppe läbiviimise õiguse andmise otsuse nr191
õppekava eesmärgidÜldisteks eesmärkideks on kõrge tasemega tippspetsialistide, õppejõudude ja teadlaste 
Näita rohkem
õppekava õpiväljundidLõpetanu:
- omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet energia- ja geotehnika 
Näita rohkem
lõpetamistingimusedÕppe lõpetamise tingimuseks on õppekava täitmine täies mahus. Vähemalt 75% õpingutest 
Näita rohkem

Overview of Mining session at DSEG, 15.01.2015

Mining session at Doctoral School of Energy and Geotechnology conference 15.01.2015, Pärnu 
14:00-15:30 – Special Session
SUSTAINABLE MINING ENGINEERING
Chairman: Dr. Jüri-Rivaldo Pastarus, Co-Chairman: Dr. Мurat Mustafin
Dr. Мurat Mustafin, National University of the Mineral Resources "University of Mines", Russia
Tõnu Tomberg, Gaia Grossfeldt, Tallinn University of Technology, Estonia
Fred Rusanov, Tallinn University of Technology, Estonia
Martin Saarnak, Tallinn University of Technology, Estonia

15:30-16:00 – Coffee

From Mining session at Docdoral School of Energy and Geotechnology II, 15.01.2015


From Mining session at Docdoral School of Energy and Geotechnology II, 15.01.2015


From Mining session at Docdoral School of Energy and Geotechnology II, 15.01.2015

16:00-18:00 – Regular Session
MINING TECHNOLOGIES
Chairman: PhD. Veiko Karu, Co-Chairman: Julia Gulevich
Tiit Rahe, Tallinn University of Technology, Estonia
Kaupo Kuusemäe, Tallinn University of Technology, Estonia
Margit Kolats, Tallinn University of Technology, Estonia
Riho Iskül, Tallinn University of Technology, Estonia
Merle Otsmaa, Tallinn University of Technology, Estonia
Julia Gulevich, Tallinn University of Technology, Estonia
Vivika Väizene, Tallinn University of Technology, Estonia
Veiko Karu, Tallinn University of Technology, Estonia

Best presenter of Mining Session was by Vivika Väizene

From Mining session at Docdoral School of Energy and Geotechnology II, 15.01.2015


--
http://mi.ttu.ee/doktorandid/
http://mi.ttu.ee/doktorikool/

Veiko Karu: Measuring of Rock Properties with Laser-induced Spectroscopy

From Mining session at Docdoral School of Energy and Geotechnology II, 15.01.2015


12 Libs Karu--
http://mi.ttu.ee/doktorandid/
http://mi.ttu.ee/doktorikool/

Vivika Väizene: Methods for Digitizing Mine Plans and Data of Mined Out Areas

From Mining session at Docdoral School of Energy and Geotechnology II, 15.01.2015


11_MinePlans_Vaizene--
http://mi.ttu.ee/doktorandid/
http://mi.ttu.ee/doktorikool/